ordination

ordinationen
ordinationer
ordinationerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till ordination

Hur böjs ordet ordination på svenska?

Obestämd singular: ordination
Bestämd singular: ordinationen
Obestämd plural: ordinationer
Bestämd plural: ordinationerna

Hur används ordet ordination

 • "Vi har verktyg, som skalor för att skatta smärta och möjlighet att använda generell ordination."
 • "Två dagar efter att kvinnan opererats upptäcktes misstaget och kvinnan gavs en korrekt ordination, men hann ändå drabbas av en blodpropp i lungan."
 • "Den äldre kvinnan hade under en tid vårdats på Blekingesjukhuset i Karlskrona, men när hon skrevs ut fick hon ingen ordination på blodförtunnande medicin, vilket hon enligt Lex Maria-anmälan borde ha fått."
 • "Hemska tanke om jag inte fortsatt ifrågasätta ambulanspersonalens ordination ” skriver pappan i anmälan."
 • "” ... om jag hade behövt någon ordination eller annat råd skulle jag inte ha varit säker på vad de sa ”, skriver personalen."
 • "– Hon har frångått läkares ordination vid två tillfällen."
 • "Patienten fick i samband med kontakt med reumatologmottagningen via 1177 Vårdguidens e-tjänster en felaktig skriftlig ordination på läkemedel mot reumatoid artrit."
 • "Enligt IVO saknas det helt dokumentation om de uppgifter som sjuksköterskan fick till sig avseende patientens höga feber samt den ordination av febernedsättande läkemedel som han gav till omvårduadspersonalen."
 • "– Hon har frångått läkares ordination vid två tillfällen."
 • "Oklart om medicinen tagits enligt ordination"

Ordet ordination har 2 betydelser

 • Inom religion
 • Inom medicin
religion
medicin

Vad betyder ordination inom religion ?

av ''ordinera''

Översättningar (inom religion)

Engelska

Möjliga synonymer till ordination (inom religion)

Relaterat till ordination (inom religion)

prästerskap

befallning

bemyndigande

kyrkoordning

Ordet ordination inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Engelska

Synonymer till ordination (inom medicin)

Möjliga synonymer till ordination (inom medicin)

Relaterat till ordination (inom medicin)

botemedel

föreskrift

Diskussion om ordet ordination

ordination

ordinations
Substantiv

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till ordination (inom medicin)

Ordet ordination har 2 betydelser

 • Inom medicin
 • Inom religion
medicin
religion

Ordet ordination inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Möjliga synonymer till ordination (inom medicin)

Ordet ordination inom religion

the act of ordaining

Översättningar (inom religion)

Svenska

Synonymer till ordination (inom religion)

Diskussion om ordet ordination