sakristan

sakristanen

sakristaner

sakristanerna

Substantiv
religion
katolsk kyrkotjänare som har tillsyn över sakristian