patronatsrätt

patronatsrätten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Rim på patronatsrätt

Vad betyder patronatsrätt inom religion ?

Patronatsrätt (latin: jus patronatus) innebär en rätt för privatperson (patronus) att tillsätta präster och ibland andra församlingstjänster https://sv.wikipedia.org/wiki/Patronatsr%C3%A4tt

Relaterat till patronatsrätt

myndighet

egendom

kyrkoordning

besittning

Diskussion om ordet patronatsrätt