bifallsrop

bifallsropet
bifallsrop
bifallsropen
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till bifallsrop

Hur böjs ordet bifallsrop på svenska?

Obestämd singular: bifallsrop
Bestämd singular: bifallsropet
Obestämd plural: bifallsrop
Bestämd plural: bifallsropen

Möjliga synonymer till bifallsrop

Relaterat till bifallsrop

enighet

bifall

framgång

anseende

aktning

Diskussion om ordet bifallsrop