äregirighet

äregirigheten
äregirigheter
äregirigheterna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet äregirighet på svenska?

Obestämd singular: äregirighet
Bestämd singular: äregirigheten
Obestämd plural: äregirigheter
Bestämd plural: äregirigheterna

Vad betyder äregirighet inom generell ?

det att vara äregirig; det att vara ärelysten, streberaktig, maktlysten, makthungrig, maktsträvande, ambitiös eller rangsjuk

Möjliga synonymer till äregirighet

Relaterat till äregirighet

mod

åtrå

motiv

anseende

Diskussion om ordet äregirighet