söka

söker
sökte
sökt
Verb

Synonymer till söka

Hur böjs ordet söka på svenska?

Presens: söker
Preteritum: sökte
Supinum: sökt

Hur används ordet söka

 • "...alternativ till tidskrävande metoder för att söka efter information om kritisk infrastruktur i gemenskapen. eur-lex.europa.eu"
 • "– Vi har i ett års tid försökt utveckla varumärket Idrottsdestination Blekinge, som handlar om att söka och utveckla evenemang i Blekinge och på så sätt få igång besöksnäringen."
 • "– Det påverkar skolan, prioriterar jag att söka bostad så kommer jag inte att hänga med i studierna."
 • "Enligt Boverket gick kommunerna miste om mellan fem och tio miljoner kronor genom att inte söka bidraget."
 • "Där kommer man att arbeta för att söka upp unga nyanlända på boenden och skolor för att få dem att engagera sig i musikaktiviteter."
 • "– När man får killar att söka kan man komma in på psykisk hälsa, så vi vill få dit dem av en eller annan anledning, säger Emelie Svensson, distriktssköterska på ungdomsmottagningen i Blekinge, till P4 Blekinge."
 • "– Jag har en känsla av att det är svårt att motivera flickor att söka sig till en teknikutbildning."
 • "Jag har fått prata med min socialsekreterare från den tiden och min min mor och mina syskon för att söka svar på varför det blev som det blev, säger Joakim Friman."
 • "Det går att söka bygglov i efterhand och kanske få det godkänt men i så fall med extra avgifter och viten, säger han."
 • "Mer pengar att söka från arvsfonden"
 • "Hon upplever inte att skolledningen har någon handlingsplan för den här typen av händelser och blir inte hjälpt av företagshälsovården, utan får söka psykologhjälp själv."

Diskussion om ordet söka

sökande

Adverb

Översättningar

Hur används ordet sökande

 • "Räddningstjänst och polis kallades till platsen och efter sökande i en och en halvtimme hittade man till slut mannen som drunknat."
 • "El- och energiprogrammet, fordonstekniska programmet och restaurang- och livsmedelsprogrammet har ungefär lika många sökande som nuvarande läsår."
 • "I flera år har antalet sökande minskat till de yrkesförberedande programmen på Väggaskolan i Karlshamn."
 • "För ett par år sedan hade Karlskronahem cirka 30 sökande på varje ledig lägenhet."
 • "På en mycket attraktiv lägenhet kan det vara upp till 300 sökande."
 • "Trots att antalet sökande har ökat från år till år är det få tjejer som söker sig till utbildningen."
 • "Trenden bruten – fler sökande till yrkesprogrammet"
 • "För ett par år sedan kunde en lägenhet i Ronneby ha få eller inga sökande."
 • "Idag kan det vara uppåt 80-90 sökande."
 • "Den första antagningsstatistiken i april visar på en rejäl uppgång när det gäller antalet sökande till BTH:s utbildningsprogram på campus."

Diskussion om ordet sökande

sökande

sökandet
(-)
sökandena
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet sökande på svenska?

Obestämd singular: sökande
Bestämd singular: sökandet
Bestämd plural: sökandena

Hur används ordet sökande

 • "Räddningstjänst och polis kallades till platsen och efter sökande i en och en halvtimme hittade man till slut mannen som drunknat."
 • "El- och energiprogrammet, fordonstekniska programmet och restaurang- och livsmedelsprogrammet har ungefär lika många sökande som nuvarande läsår."
 • "I flera år har antalet sökande minskat till de yrkesförberedande programmen på Väggaskolan i Karlshamn."
 • "För ett par år sedan hade Karlskronahem cirka 30 sökande på varje ledig lägenhet."
 • "På en mycket attraktiv lägenhet kan det vara upp till 300 sökande."
 • "Trots att antalet sökande har ökat från år till år är det få tjejer som söker sig till utbildningen."
 • "Trenden bruten – fler sökande till yrkesprogrammet"
 • "För ett par år sedan kunde en lägenhet i Ronneby ha få eller inga sökande."
 • "Idag kan det vara uppåt 80-90 sökande."
 • "Den första antagningsstatistiken i april visar på en rejäl uppgång när det gäller antalet sökande till BTH:s utbildningsprogram på campus."

Diskussion om ordet sökande

sökande

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet sökande

 • "Räddningstjänst och polis kallades till platsen och efter sökande i en och en halvtimme hittade man till slut mannen som drunknat."
 • "El- och energiprogrammet, fordonstekniska programmet och restaurang- och livsmedelsprogrammet har ungefär lika många sökande som nuvarande läsår."
 • "I flera år har antalet sökande minskat till de yrkesförberedande programmen på Väggaskolan i Karlshamn."
 • "För ett par år sedan hade Karlskronahem cirka 30 sökande på varje ledig lägenhet."
 • "På en mycket attraktiv lägenhet kan det vara upp till 300 sökande."
 • "Trots att antalet sökande har ökat från år till år är det få tjejer som söker sig till utbildningen."
 • "Trenden bruten – fler sökande till yrkesprogrammet"
 • "För ett par år sedan kunde en lägenhet i Ronneby ha få eller inga sökande."
 • "Idag kan det vara uppåt 80-90 sökande."
 • "Den första antagningsstatistiken i april visar på en rejäl uppgång när det gäller antalet sökande till BTH:s utbildningsprogram på campus."

Möjliga synonymer till sökande

Diskussion om ordet sökande

sökande

sökanden
sökande
sökandena
Substantiv [n]

Hur böjs ordet sökande på svenska?

Obestämd singular: sökande
Bestämd singular: sökanden
Obestämd plural: sökande
Bestämd plural: sökandena

Hur används ordet sökande

 • "Räddningstjänst och polis kallades till platsen och efter sökande i en och en halvtimme hittade man till slut mannen som drunknat."
 • "El- och energiprogrammet, fordonstekniska programmet och restaurang- och livsmedelsprogrammet har ungefär lika många sökande som nuvarande läsår."
 • "I flera år har antalet sökande minskat till de yrkesförberedande programmen på Väggaskolan i Karlshamn."
 • "För ett par år sedan hade Karlskronahem cirka 30 sökande på varje ledig lägenhet."
 • "På en mycket attraktiv lägenhet kan det vara upp till 300 sökande."
 • "Trots att antalet sökande har ökat från år till år är det få tjejer som söker sig till utbildningen."
 • "Trenden bruten – fler sökande till yrkesprogrammet"
 • "För ett par år sedan kunde en lägenhet i Ronneby ha få eller inga sökande."
 • "Idag kan det vara uppåt 80-90 sökande."
 • "Den första antagningsstatistiken i april visar på en rejäl uppgång när det gäller antalet sökande till BTH:s utbildningsprogram på campus."

Ordet sökande har 3 betydelser

 • Inom jakt
 • Inom generell
 • Inom utbildning
jakt
generell
utbildning

Ordet sökande inom jakt

Översättningar (inom jakt)

Synonymer till sökande (inom jakt)

Möjliga synonymer till sökande (inom jakt)

Ordet sökande inom generell

Möjliga synonymer till sökande (inom generell)

Ordet sökande inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till sökande (inom utbildning)

Möjliga synonymer till sökande (inom utbildning)

Diskussion om ordet sökande