forska

forskar
forskade
forskat
Verb

Synonymer till forska

Hur böjs ordet forska på svenska?

Presens: forskar
Preteritum: forskade
Supinum: forskat

Hur används ordet forska

  • "Jag började forska i det här för 13 år sedan och fastnade i det."
  • "– Vi får forska i vad som hänt och höra målsäganden och eventuella vittnen."
  • "Varför har ni valt att forska på det?"
  • "Nu ska Emelie Lantz, enhetschef på Räddningstjänsten i Västra Blekinge, forska på hur stationerna ska rekrytera och behålla deltidsbrandmän."
  • "Det är sex personer i Sverige, som genom Brandskyddsföreningens Forskarskola, kommer forska halvtid vid sidan av arbetet inom räddningstjänsten."
  • "Det är roligt att forska kring ett ämne som berör."
  • "Hon har ägnat tio år åt att forska om flygarna som aldrig återvände hem efter sina bombraider mot Tyskland."
  • "Forskarna Albina Pashkevich och Susanna Heldt Cassel vid Högskolan Dalarna, har fått ett anslag från Vetenskapsrådet på 2,4 miljoner, för att under tre år forska om gruvor."
  • "Det här har resulterat att andra pappersindustrier varit med och satsat pengar på att forska vidare i projektet."
  • "Det andra projektet ska forska kring hur den senaste lärarreformen påverkar rektorernas arbetsvillkor."

Vad betyder forska inom utbildning ?

undersöka, ta reda på fakta

Relaterat till forska

syn

raskhet

studium

kunskapstörst

förnuft

försök

Diskussion om ordet forska