avstava

avstavar
avstavade
avstavat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet avstava på svenska?

Presens: avstavar
Preteritum: avstavade
Supinum: avstavat

Vad betyder avstava inom generell ?

dela upp ett ord i två delar med ett bindestreck emellan, så att ordhalvorna kan få stå på varsin rad, eller så att ordet blir lättare att läsa och förstå

Översättningar

Möjliga synonymer till avstava