avstava

avstavar
avstavade
avstavat
Verb

Hur böjs ordet avstava på svenska?

Presens: avstavar
Preteritum: avstavade
Supinum: avstavat

Vad betyder avstava inom generell ?

dela upp ett ord i två delar med ett bindestreck emellan, så att ordhalvorna kan få stå på varsin rad, eller så att ordet blir lättare att läsa och förstå

Möjliga synonymer till avstava

Diskussion om ordet avstava