stämpla

stämplar
stämplade
stämplat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet stämpla på svenska?

Presens: stämplar
Preteritum: stämplade
Supinum: stämplat

Hur används ordet stämpla

 • "Sedan 2013 har myndigheten haft som rutin att öppna och stämpla även personadresserad post, med undantag för ” post där det tydligt framgår att den är privat genom att den inkommer i dubbla kuvert med angiven adressat på innerkuvertet, försändelser märkta Anbud och s.k. förmedlingsuppdrag. ”"
 • "När 9-åriga Carolina Ström Renud kom till fritids i dag fick hon stämpla in sig i i den nya surfplattan som fritidsgården i Ramdala skaffat sig."
 • "De nya reglerna innebär att man bara kan stämpla upp till heltid 75 dagar och sedan kan man inte längre få ersättning av a-kassan om man jobbar deltid."
 • "Framför allt ville Kommunal protestera mot regeringens förändringar vad det gäller att stämpla upp till heltid om man arbetar halvtid."
 • "Årskurs tre skulle ha haft orientering på is, men isen hade smält, så istället gällde det att stämpla rätt kontroller på grusplanen."
 • "Men eftersom hon inte kan fortsätta att stämpla upp till heltid, så måste hon hoppa av sitt uppdrag."
 • "Anledningen är de nya a-kassereglerna som gör att man numera bara kan stämpla upp från deltid till heltid i 75 dagar."
 • "En summa som lika gärna kan gå till lagliga väggar eller plank, där graffitimålarna får arbeta på sin konst i lugn och ro utan att begå ett brott samtidigt som staten slipper bedriva sin kulturcensur och stämpla konstnärer som kriminella."
 • "Flytta över hela Sverige, eller säg upp dig och stämpla vidare."
 • "Sedan januari 2008 gäller tuffare regler, man får bara stämpla upp till heltid i 75 dagar."
 • "Sedan 2013 har myndigheten haft som rutin att öppna och stämpla även personadresserad post, med undantag för ” post där det tydligt framgår att den är privat genom att den inkommer i dubbla kuvert med angiven adressat på innerkuvertet, försändelser märkta Anbud och s.k. förmedlingsuppdrag. ”"
 • "När 9-åriga Carolina Ström Renud kom till fritids i dag fick hon stämpla in sig i i den nya surfplattan som fritidsgården i Ramdala skaffat sig."
 • "De nya reglerna innebär att man bara kan stämpla upp till heltid 75 dagar och sedan kan man inte längre få ersättning av a-kassan om man jobbar deltid."
 • "Framför allt ville Kommunal protestera mot regeringens förändringar vad det gäller att stämpla upp till heltid om man arbetar halvtid."
 • "Årskurs tre skulle ha haft orientering på is, men isen hade smält, så istället gällde det att stämpla rätt kontroller på grusplanen."
 • "Men eftersom hon inte kan fortsätta att stämpla upp till heltid, så måste hon hoppa av sitt uppdrag."
 • "Anledningen är de nya a-kassereglerna som gör att man numera bara kan stämpla upp från deltid till heltid i 75 dagar."
 • "En summa som lika gärna kan gå till lagliga väggar eller plank, där graffitimålarna får arbeta på sin konst i lugn och ro utan att begå ett brott samtidigt som staten slipper bedriva sin kulturcensur och stämpla konstnärer som kriminella."
 • "Flytta över hela Sverige, eller säg upp dig och stämpla vidare."
 • "Sedan januari 2008 gäller tuffare regler, man får bara stämpla upp till heltid i 75 dagar."

Ordet stämpla har 7 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom generell
 • Inom utbildning
 • Inom post
 • Inom typografi
 • Inom ur
 • Inom generell
allmänt
generell
utbildning
post
typografi
ur
generell

Vad betyder stämpla inom allmänt ?

Göra ett avtryck med en stämpel

Översättningar

Synonymer till stämpla

Möjliga synonymer till stämpla

Ordet stämpla inom post

Översättningar

Synonymer till stämpla

Möjliga synonymer till stämpla

Ordet stämpla inom typografi

Översättningar

Synonymer till stämpla

Möjliga synonymer till stämpla

Relaterat till stämpla

skulptur

gravyrkonst

Ordet stämpla inom generell

Stämpla guld, dvs stansa dess finhet

Översättningar

Synonymer till stämpla

Relaterat till stämpla

form