petitionär

Substantiv [n]

Översättningar

Möjliga synonymer till petitionär

Diskussion om ordet petitionär

petitionär

petitionären
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Möjliga synonymer till petitionär

Diskussion om ordet petitionär