sanktion

[sangk'sjo:n]
sanktionen
sanktioner
sanktionerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till sanktion

Hur uttalas ordet sanktion?

[sangk'sjo:n]

Hur böjs ordet sanktion på svenska?

Obestämd singular: sanktion
Bestämd singular: sanktionen
Obestämd plural: sanktioner
Bestämd plural: sanktionerna

Hur används ordet sanktion

 • "Nicklas Axelsson ska dessutom betala 12 130 euro, cirka 115 000 kronor, i ” finansiell sanktion ”."
 • "” Om FI:s samlade bedömning av ett undersökningsärende visar att det är fråga om allvarliga brister, är det vår uppgift att besluta om en sanktion oavsett om det är frågan om stora eller små företag."
 • "” Det innebär att FI anser att det finns tillräckliga skäl att pröva om de brister och svagheter som har observerats i utredningsarbetet bör leda till en sanktion eller om undersökningen ska avslutas på något annat sätt ”,"
 • "En möjlig sanktion, för att styra bolaget i rätt riktning, skulle kunna vara att se över styrelsens sammansättning, enligt finansmarknadsminister Peter Norman ( M )."
 • "” FI anser att det finns tillräckliga skäl att pröva om de brister och svagheter som har observerats i utredningsarbetet bör leda till en sanktion eller om undersökningen ska avslutas på något annat sätt ”."
 • "– Innan det har tagits beslut om sanktion mot föreningen eller att man kommit fram till att det har skett felaktigheter så har vi ingen anledning att göra något, säger Kjell Henriksson."
 • "– Det hade varit önskvärt om det funnits någon prövning, som sträcker sig lite längre och någon form av sanktion om man bryter mot de här bestämmelserna, säger Conny Svensson till nyhetsprogrammet."
 • "Det är en alldeles för sträng sanktion anser kommittén och föreslår därför att en möjlig sanktion ska vara mer proportionerlig."
 • "Det är en alldeles för sträng sanktion anser kommittén och föreslår därför att en möjlig sanktion ska vara mer proportionerlig."
 • "Men det kommer att bli en kraftig sanktion, säger Mirja Hjers."
 • "Nicklas Axelsson ska dessutom betala 12 130 euro, cirka 115 000 kronor, i ” finansiell sanktion ”."
 • "” Om FI:s samlade bedömning av ett undersökningsärende visar att det är fråga om allvarliga brister, är det vår uppgift att besluta om en sanktion oavsett om det är frågan om stora eller små företag."
 • "” Det innebär att FI anser att det finns tillräckliga skäl att pröva om de brister och svagheter som har observerats i utredningsarbetet bör leda till en sanktion eller om undersökningen ska avslutas på något annat sätt ”,"
 • "En möjlig sanktion, för att styra bolaget i rätt riktning, skulle kunna vara att se över styrelsens sammansättning, enligt finansmarknadsminister Peter Norman ( M )."
 • "” FI anser att det finns tillräckliga skäl att pröva om de brister och svagheter som har observerats i utredningsarbetet bör leda till en sanktion eller om undersökningen ska avslutas på något annat sätt ”."
 • "– Innan det har tagits beslut om sanktion mot föreningen eller att man kommit fram till att det har skett felaktigheter så har vi ingen anledning att göra något, säger Kjell Henriksson."
 • "– Det hade varit önskvärt om det funnits någon prövning, som sträcker sig lite längre och någon form av sanktion om man bryter mot de här bestämmelserna, säger Conny Svensson till nyhetsprogrammet."
 • "Det är en alldeles för sträng sanktion anser kommittén och föreslår därför att en möjlig sanktion ska vara mer proportionerlig."
 • "Det är en alldeles för sträng sanktion anser kommittén och föreslår därför att en möjlig sanktion ska vara mer proportionerlig."
 • "Men det kommer att bli en kraftig sanktion, säger Mirja Hjers."

Vad betyder sanktion inom juridik ?

straffåtgärd (mot land); förbud

Möjliga synonymer till sanktion

Relaterat till sanktion

samtycke

tillåtelse

enighet

bifall

avtal

behörighet

Diskussion om ordet sanktion