försäkran

(-)(-)(-)
Substantiv

Synonymer till försäkran

Hur används ordet försäkran

  • "Han åtalas nu för osann försäkran, då han innan provet påbörjades ska ha lovat på heder och samvete att han inte fuskar på något vis."
  • "Åklagaren menar att mannen med uppsåt har lämnat osann försäkran och att brottet ska bedömas som grovt."
  • "Intyget gör det straffbart att fuska och är en hjälp för polisen att utreda grovt brott, som rubriceras osann försäkran."
  • "Osann försäkran – lättare att fälla"
  • "Det kan nämligen hjälpa polis och åklagare senare i bevisningen för så kallad osann försäkran, som kan ge böter eller fängelse upp till sex månader."
  • "Nu har hon åtalats för grov osann försäkran."
  • "Nu åtalas mannen vid Blekinge tingsrätt för osann försäkran, som bedöms som grovt brott."
  • "Den som bryter mot en sådan försäkran kan bli polisanmäld."
  • "Trots Blekingesjukhusets försäkran om att vård kommer att finnas tillgänglig så finns en känsla av osäkerhet kring möjligheten till akut vård."
  • "Då har vi fått en försäkran om att brandvakt skulle användas i det fortsatta arbetet, säger Stora Ensos VD Martin Holmgren."

Vad betyder försäkran inom juridik ?

det att försäkra

Möjliga synonymer till försäkran

Relaterat till försäkran

tillåtelse

övertygelse

bekräftelse

löfte

förhoppning

Diskussion om ordet försäkran