vittnesbörd

vittnesbördet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till vittnesbörd

Hur används ordet vittnesbörd

 • "Därefter fick vi fick höra på vittnesbörd och påven och företrädaren för det lutherska världsförbundet tala."
 • "– Det är en tydlig vittnesbörd om rasism."
 • "Men det är viktigt att säga att det inte finns något vittnesbörd om att kan skulle ha varit en aktiv partimedlem."
 • "Utifrån sudanesiska kyrkors vittnesbörd har hundratusentals människor på olika sätt drabbats av oljeutvinningen, påpekar Erik Lysén, policychef på Svenska kyrkans internationella avdelning."
 • "Där har mc-folk och människor med kriminellt förflutet lämnat vittnesbörd mellan musikinslagen."
 • "- Vi får vittnesbörd om att trafikpolisen prioriteras ned i en del län."
 • "Man har uttryckligen nonchalerat vittnesbörd från de kvinnor som berättat om vad de utsatts för, och odlat en tystnadskultur som uppvisar alla tecken på nepotism, jäv och vänskapskorruption. ”"
 • "Att det ska vara öppet för allmänheten och förvärva, bevara, utforska, förmedla och ställa ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och hennes omvärld."
 • "Så arbetet handlar mycket om att belägga och säkra vittnesbörd från bra källor, övertala dem att träda fram med namn."
 • "Den statliga förvaltningsmyndigheten Forum för levande historia blir inte ansvarig för Förintelsemuseet, men har tidigare fått anslag om tio miljoner kronor för att samla in föremål och vittnesbörd som sannolikt blir en del av det kommande museet."

Diskussion om ordet vittnesbörd

vittnesbörd

Verb

Hur används ordet vittnesbörd

 • "Därefter fick vi fick höra på vittnesbörd och påven och företrädaren för det lutherska världsförbundet tala."
 • "– Det är en tydlig vittnesbörd om rasism."
 • "Men det är viktigt att säga att det inte finns något vittnesbörd om att kan skulle ha varit en aktiv partimedlem."
 • "Utifrån sudanesiska kyrkors vittnesbörd har hundratusentals människor på olika sätt drabbats av oljeutvinningen, påpekar Erik Lysén, policychef på Svenska kyrkans internationella avdelning."
 • "Där har mc-folk och människor med kriminellt förflutet lämnat vittnesbörd mellan musikinslagen."
 • "- Vi får vittnesbörd om att trafikpolisen prioriteras ned i en del län."
 • "Man har uttryckligen nonchalerat vittnesbörd från de kvinnor som berättat om vad de utsatts för, och odlat en tystnadskultur som uppvisar alla tecken på nepotism, jäv och vänskapskorruption. ”"
 • "Att det ska vara öppet för allmänheten och förvärva, bevara, utforska, förmedla och ställa ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och hennes omvärld."
 • "Så arbetet handlar mycket om att belägga och säkra vittnesbörd från bra källor, övertala dem att träda fram med namn."
 • "Den statliga förvaltningsmyndigheten Forum för levande historia blir inte ansvarig för Förintelsemuseet, men har tidigare fått anslag om tio miljoner kronor för att samla in föremål och vittnesbörd som sannolikt blir en del av det kommande museet."

Diskussion om ordet vittnesbörd