reagens

[reː.agˈɛns]
reagensen
reagenser
reagenserna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet reagens?

[reː.agˈɛns]

Hur böjs ordet reagens på svenska?

Obestämd singular: reagens
Bestämd singular: reagensen
Obestämd plural: reagenser
Bestämd plural: reagenserna

Hur används ordet reagens

  • "– Det är regionens prioriteringar som styr, och det har funnits en brist på reagens som visar om personal varit smittad."
  • "Labbet har inte så mycket reagens som de behöver, säger Helena Ernlund."
  • "– Det finns utrustning, det finns reagens och filter och pumpar som tillverkas på andra ställen i världen."
  • "– Det har blivit en enorm rusning efter alla typer av reagens och plastmaterial, eftersom alla ska sekvensera, säger sektionschef Sofia Gruvberger Saal."
  • "I samma veva skriker vården efter ett medel som heter reagens och som behövs i analyser för att se om någon är sjuk eller inte i coronaviruset."
  • "Bristen på reagens i Norrbotten gör att sjukvården måste spara in på provtagningar, vilket gör att man inte testar vårdpersonalen i den utsträckning man vill."
  • "Anledningen är att det har varit brist på labbresurser då den reagens vi använder i Sunderbyn tog slut vilket gjorde att vi var tvungna att hushålla med provtagningen."
  • "Det finns gott om reagens men alla sliter i det, säger Anders Nystedt, smittskyddsläkare på Region Norrbotten."
  • "Men om vi hade haft reagens hade vi direkt vetat om det bara var en vanlig förkylning eller covid-19."
  • "– Den kommer framför allt att innebära att vi får ökad kapacitet att köra stora volymer av prover, men också att vi gör oss oberoende av kommersiella reagens som har blivit en bristvara i världen."

Vad betyder reagens inom kemi ?

ett kemiskt ämne som reagerar på ett karakteristiskt sätt med ett annat ämne och som därför används för att påvisa det

Diskussion om ordet reagens