assimilation

assimilationen
assimilationer
assimilationerna
Substantiv [n]

Synonymer till assimilation

Hur böjs ordet assimilation på svenska?

Obestämd singular: assimilation
Bestämd singular: assimilationen
Obestämd plural: assimilationer
Bestämd plural: assimilationerna

Ordet assimilation har 3 betydelser

  • Inom film
  • Inom lingvistik
  • Inom biologi
film
lingvistik
biologi

Vad betyder assimilation inom film ?

omvandling till att ha större likhet med eller helt införlivas med något annat

Översättningar (inom film)

Synonymer till assimilation (inom film)

Möjliga synonymer till assimilation (inom film)

Relaterat till assimilation (inom film)

övergång

Ordet assimilation inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Ordet assimilation inom biologi

Översättningar (inom biologi)

Möjliga synonymer till assimilation (inom biologi)

Diskussion om ordet assimilation

  • - 2014-06-29

    likhet

assimilation

assimilations
Substantiv

Översättningar (inom biologi)

Svenska

Synonymer till assimilation (inom biologi)

Ordet assimilation har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom lingvistik
generell
lingvistik

Vad betyder assimilation inom generell, generell, generell ?

the absorbing of one cultural group into harmony with another

the state of being assimilated

the process of absorbing nutrients into the body after digestion

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till assimilation (inom generell)

Uttryck till assimilation (inom generell)

Möjliga synonymer till assimilation (inom generell)

Ordet assimilation inom lingvistik

a linguistic process by which a sound becomes similar to an adjacent sound

Översättningar (inom lingvistik)

Svenska

Diskussion om ordet assimilation