mottagningsbevis

mottagningsbeviset
mottagningsbevis
mottagningsbevisen
Substantiv [t]

Hur böjs ordet mottagningsbevis på svenska?

Obestämd singular: mottagningsbevis
Bestämd singular: mottagningsbeviset
Obestämd plural: mottagningsbevis
Bestämd plural: mottagningsbevisen

Hur används ordet mottagningsbevis

  • "Enligt yttrandet har Linköpings kommun nu ändrat sina rutiner så handlingar som omfattar sekretess alltid skickas med rekommenderat brev och mottagningsbevis."
  • "Men man begärde inget mottagningsbevis."

Ordet mottagningsbevis har 3 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom generell
  • Inom post
juridik
generell
post

Ordet mottagningsbevis inom juridik

Möjliga synonymer till mottagningsbevis (inom juridik)

Relaterat till mottagningsbevis (inom juridik)

prövning

förteckning

Ordet mottagningsbevis inom generell

Ordet mottagningsbevis inom post

Översättningar (inom post)

Diskussion om ordet mottagningsbevis