förtryck

förtrycket
förtryck
förtrycken
Substantiv [t]

Hur böjs ordet förtryck på svenska?

Obestämd singular: förtryck
Bestämd singular: förtrycket
Obestämd plural: förtryck
Bestämd plural: förtrycken

Hur används ordet förtryck

 • "Konstnärer och kulturarbetare som lever under hot och förtryck kan få skydd i så kallade fristäder."
 • "Enligt Inga-Maj Andersson är det viktigt att inte bara se det kirurgiska ingreppet utan att det finns en större problematik bakom könsstympningen som har med ett hedersrelaterat förtryck att göra."
 • "Organisationen strävar efter ett samhälle fritt från förtryck."
 • "I år ska alla chefer och HR-personal gå en grundläggande utbildning kring våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck."
 • "Utbildningen handlar bland annat om att lära sig se tecken på när någon utsätts för våld eller förtryck."
 • "Behovet av skyddade boenden för personer som har utsatts för våld, hot eller förtryck i nära relationer har mer än fördubblats i Karlskrona."
 • "Förutom en dygnetruntbemannad jourtelefon dit utsatta kvinnor kan ringa och få råd och ställa frågor, så åker de även runt till föreningar och skolor för att informera om våld och förtryck och genomför manifestationer för att uppmärksamma folk om kvinnors rätt i samhället."
 • "” Fattigdom och förtryck möter konstnärliga ambitioner omkring en pennfabrik i provinsen där invånarna nöjer sig med det lilla. ”"
 • "Vi kan inte blunda och låtsas att det inte existerar ett förtryck."
 • "– Det är ett jätteallvarligt problem att vi inte lyckats få någon åtalad trots den lagstiftning som finns, säger experten och utredaren Juno Blom, som arbetar på länsstyrelsen Östergötland med det nationella regeringsuppdraget mot hedersrelaterat våld och förtryck."

Vad betyder förtryck inom allmänt ?

tillstånd där en auktoritet använder maktmedel för att underkuva en grupp individer

Möjliga synonymer till förtryck

Relaterat till förtryck

stränghet

motstånd

ont

ofrihet

ansträngning

sänkning

tvång

tvång

Diskussion om ordet förtryck

förtrycka

förtrycker
förtryckte
förtryckt
Verb

Hur böjs ordet förtrycka på svenska?

Presens: förtrycker
Preteritum: förtryckte
Supinum: förtryckt

Hur används ordet förtrycka

 • "Avdragen finns förtrycka i ­deklarationen."
 • "Det är ett maskineri som är skapat för att förtrycka."
 • "Om de två första modellerna drar gränser för att separera och förtrycka talar man här om kulturella olikheter för att överskrida dem."
 • "” Det är ett maskineri som är skapat för att förtrycka."
 • "I den deklaration ni flyttar avdraget till stryker ni också det förtrycka beloppet vid ränteutgifter och skriver summan av det förtrycka och det flyttade beloppet vid ruta 53."
 • "I den deklaration ni flyttar avdraget till stryker ni också det förtrycka beloppet vid ränteutgifter och skriver summan av det förtrycka och det flyttade beloppet vid ruta 53."
 • "I den deklaration ni flyttar avdraget till stryker ni också det förtrycka beloppet vid ränteutgifter och skriver summan av det förtrycka och det flyttade beloppet vid ruta 53."
 • "I den deklaration ni flyttar avdraget till stryker ni också det förtrycka beloppet vid ränteutgifter och skriver summan av det förtrycka och det flyttade beloppet vid ruta 53."
 • "I den deklaration ni flyttar avdraget till stryker ni också det förtrycka beloppet vid ränteutgifter och skriver summan av det förtrycka och det flyttade beloppet vid ruta 53."
 • "I den deklaration ni flyttar avdraget till stryker ni också det förtrycka beloppet vid ränteutgifter och skriver summan av det förtrycka och det flyttade beloppet vid ruta 53."
 • "ändra vid behov de förtryckta uppgifterna genom att stryka över dem och skriva de rätta uppgifterna på raden under"

Ordet förtrycka har 2 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom typografi
vardagligt
typografi

Vad betyder förtrycka inom vardagligt ?

använda maktmedel för att underkuva en grupp individer

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till förtrycka (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till förtrycka (inom vardagligt)

Ordet förtrycka inom typografi

att förtrycka ledtexter, uppgifter e. dyl. i ex. ett formulär

Översättningar (inom typografi)

Diskussion om ordet förtrycka