exploatering

exploateringen
exploateringar
exploateringarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till exploatering

Hur böjs ordet exploatering på svenska?

Obestämd singular: exploatering
Bestämd singular: exploateringen
Obestämd plural: exploateringar
Bestämd plural: exploateringarna

Hur används ordet exploatering

  • "Tidigare har över 4 000 namnunderskrifter samlats in för att stoppa en exploatering i området."
  • "– Jag trodde att vårt folk på mark- och exploatering gör någon form av prövning innan man skriver fram ett ärende."
  • "” Det finns i historien många exempel på hur människans rovdrift och exploatering av naturen har utrotat både djur- och växtarter."
  • "Nu säger även moderaterna i Karlskrona nej till exploatering av ön Kålö, i Danmarksfjärden."
  • "Men genom utdikningar och annan exploatering har cirka tre miljoner hektar av alla våtmarker i landet försvunnit."
  • "Nu kommer skogen att undantas från skogsbruk och annan exploatering."
  • "Under 2009 ska projektet vända sig till skolan i syfte att förbereda och arbeta mot sexuell exploatering inför en planerad utställning om trafficking våren 2010."
  • "Det här är världens största vildmarksområde men hur skydda det från exploatering?"
  • "Thomas Andersson från Ecpat, en ideell organisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn, pekar på att bland annat anmälningsbenägenheten kan ha ökat."
  • "Regeringen har inte funnit att det finns så starka skäl som krävs för en exploatering i ett skyddat natura 2000-område."

Vad betyder exploatering inom politik ?

utnyttjande av en resurs (för egen ekonomisk vinning trots negativa eller förödande konsekvenser för andra eller för miljön)

Möjliga synonymer till exploatering

Diskussion om ordet exploatering