maktspråk

maktspråket
(-)(-)
Substantiv [t]

Hur används ordet maktspråk

  • "Så man använder just detta för att markera maktspråk, säger Anders Richardsson."
  • "På egenskaper som ilska och maktspråk slog han i topp, samtidigt som siffran för emotionalitet också var hög, precis som hos Breivik som under rättegången rördes till tårar av sin egen propagandafilm."
  • "Saudiarabiens maktspråk kan ironiskt nog bli en draghjälp för Miljöpartiet och socialdemokrater som slåss mot en förlängning av det militära avtalet mellan Sverige och Saudiarabien."
  • "– Det har inte varit uttalade hot men maktspråk och nedvärderande argument som nog hade kunnat upplevas som hotfulla av någon mindre luttrad, säger reportern."
  • "Hamilton, som är Folkpartiets ekonomiske talesman, vänder sig emot ” Odells nakna maktspråk ” och regellösa agerande."
  • "- Vi lever nära en stormakt som nu återupprustar militärt och som åter har ett auktoritärt maktspråk."
  • "Jan-Peter Duker, vice vd i Svenskt Näringsliv, säger att facket talar maktspråk och att dagens regler ger facket för mycket makt."
  • "Läckt maktspråk"
  • "Privilegiebrevet är skrivet på pergament och författat på dåtidens maktspråk latin och gör Jönköping till Sveriges äldsta stad med svenska stadsprivilegier."
  • "Men denna desperata lilla skara som misskött Akademien försöker fortfarande tala ett slags maktspråk."

Relaterat till maktspråk

befallning

motiv

myndighet

tvång

uttrycksfullhet

Diskussion om ordet maktspråk