abortlagstiftning

abortlagstiftningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Övrig relation till abortlagstiftning

Hur används ordet abortlagstiftning

  • "Jämför man med våra grannländer med liknande abortlagstiftning så ligger Sverige fortfarande högt när det gäller aborter."
  • "Vi är tydliga i vår abortlagstiftning som skrevs för 40 år sedan."
  • "Han står som övriga kristdemokrater bakom den abortlagstiftning vi har i Sverige."
  • "En förklaring är att det inom Kristdemokraterna finns en grupp medlemmar som vill se en strängare abortlagstiftning."
  • "Detta särskilt när KD:s ambition är att växa i bredare väljargrupper samtidigt som endast en mycket liten del av väljarkåren vill se en strängare abortlagstiftning."
  • "Det har inte handlat om svensk abortlagstiftning, där upplever jag att samtliga partier är överens, säger han."
  • "Såväl Alf Svensson som Göran Hägglund fick tampas med den, trots att partiet stått bakom svensk abortlagstiftning sedan 1997."
  • "Joachim Gahm uppger för SVT att han står bakom svensk abortlagstiftning, och att det inte är han själv som tycker att alla aborter är mord, utan att han refererar till sin biktfader i inlägget."
  • "– KD står bakom svensk abortlagstiftning och har gjort det i årtionden."
  • "Vi vill inte ha en europeisk abortlagstiftning, sa Sara Skyttedal."

Vad betyder abortlagstiftning inom juridik ?

lagstiftning som reglerar kvinnors rätt till framkallad abort, t.ex. genom att diktera under vilka förutsättningar sådan får utföras

Diskussion om ordet abortlagstiftning