resolution

resolutionen
resolutioner
resolutionerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till resolution

Hur böjs ordet resolution på svenska?

Obestämd singular: resolution
Bestämd singular: resolutionen
Obestämd plural: resolutioner
Bestämd plural: resolutionerna

Hur används ordet resolution

 • "Israel argumenterar för en resolution som ska främja arbetet med mänskliga rättigheter för HBTQ-personer runt om i världen."
 • "– Det är roligt, men man blir lite förbannad på vissa för att man lever sig så in i rollen och vill försvara sina åsikter, säger Emina Selimagic, Falu Fri, som just har presenterat Israels förslag till resolution under utskottsförhandlingarna."
 • "På EU-parlamentarikern och miljöpartisten från Gävle Bodil Valeros initiativ fick den gröna gruppen i EU-parlamentet under torsdagen igenom en ändring i en resolution om Etiopien."
 • "För en dryg månad sedan antog Europaparlamentet en resolution om att se över gränsvärderna, och stärkt av den vill nu miljöpartiet i Halmstad ha en kartläggning av strålningsnivåerna i kommunen."
 • "Om det finns majoritet för en resolution så antar man den och då gäller det för alla Europarådets medlemsstater, säger Nordström."
 • "En klar majoritet, 506 ledamöter, ställde sig bakom en resolution om att ” förkasta ” uppgörelsen – ett budgetförslag för åren 2014 och sju år framåt – som de 27 EU-ländernas ledare efter dygnslånga och svettiga manglingar enades om på sitt toppmöte i februari."
 • "Det finns en resolution från FN:s säkerhetsråd om sanktioner mot Eritrea."
 • "2014 lade dock Ryssland och Kina in veto mot en resolution som skulle ha gett åklagaren ett sådant mandat."
 • "USA:s president Donald Trump lägger som väntat in sitt veto mot en resolution som den amerikanska kongressen drivit igenom."
 • "” Men att aktivt rösta emot en resolution som fördömer vedervärdiga förhållandena och kvinnoförtryck i tredje land – det tycker jag är helt fel ”, skriver Skyttedal."

Diskussion om ordet resolution

 • - 2011-05-12

  ändring

resolution

resolutions
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet resolution

 • "they never did achieve a final resolution of their differences"
 • "it was his unshakeable resolution to finish the work"

Ordet resolution har 6 betydelser

 • Inom fotografi
 • Inom sport
 • Inom ekonomi
 • Inom generell
 • Inom kemi
 • Inom juridik
fotografi
sport
ekonomi
generell
kemi
juridik

Ordet resolution inom fotografi

Översättningar (inom fotografi)

Svenska

Möjliga synonymer till resolution (inom fotografi)

Ordet resolution inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Ordet resolution inom ekonomi

a formal expression by a meeting; agreed to by a vote

Synonymer till resolution (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till resolution (inom ekonomi)

Ordet resolution inom generell

finding a solution to a problem

analysis into clear-cut components

(computer science) the number of pixels per square inch on a computer-generated display; the greater the resolution, the better the picture

a dissonant chord is followed by a consonant chord

Synonymer till resolution (inom generell)

Uttryck till resolution (inom generell)

Ord i uttryck för resolution (inom generell)

resolution är en/ett (inom generell)

Möjliga synonymer till resolution (inom generell)

Ordet resolution inom kemi

Synonymer till resolution (inom kemi)

Ordet resolution inom juridik

Synonymer till resolution (inom juridik)

Möjliga synonymer till resolution (inom juridik)

Diskussion om ordet resolution