determination

determinationen
determinationer
determinationerna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet determination på svenska?

Obestämd singular: determination
Bestämd singular: determinationen
Obestämd plural: determinationer
Bestämd plural: determinationerna

Vad betyder determination inom generell ?

bestämning

Diskussion om ordet determination

determination

determinations
Substantiv

Hur används ordet determination

  • "his determination showed in his every movement"
  • "satisfied with the panel's determination"

Ordet determination har 4 betydelser

  • Inom sport
  • Inom juridik
  • Inom fotografi
  • Inom generell
sport
juridik
fotografi
generell

Vad betyder determination inom sport ?

the quality of being determined to do or achieve something

Översättningar (inom sport)

Synonymer till determination (inom sport)

Möjliga synonymer till determination (inom sport)

Ordet determination inom juridik

the act of determining the properties of something

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till determination (inom juridik)

Möjliga synonymer till determination (inom juridik)

Ordet determination inom fotografi

Översättningar (inom fotografi)

Synonymer till determination (inom fotografi)

Möjliga synonymer till determination (inom fotografi)

Ordet determination inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till determination (inom generell)

Diskussion om ordet determination