decisiveness

Substantiv

Översättningar

Synonymer till decisiveness

Hur används ordet decisiveness

  • "a man of unusual decisiveness"

Ordet decisiveness har 2 betydelser

  • Inom sport
  • Inom generell
sport
generell

Vad betyder decisiveness inom sport ?

the trait of resoluteness as evidenced by firmness of character or purpose

Översättningar (inom sport)

Synonymer till decisiveness (inom sport)

Möjliga synonymer till decisiveness (inom sport)

Ordet decisiveness inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till decisiveness (inom generell)

Möjliga synonymer till decisiveness (inom generell)

Diskussion om ordet decisiveness

  • - 2009-10-05

    förslag på översättning tack