fastställa

fastställer
fastställde
fastställt
Verb

Hur böjs ordet fastställa på svenska?

Presens: fastställer
Preteritum: fastställde
Supinum: fastställt

Hur används ordet fastställa

 • "Polisen kunde inte fastställa dödsorsaken"
 • "De hänvisar till att det krävs mycket höga krav på bevisningen för att fastställa att mannen är död."
 • "Nu ska hovrätten, som i dag gjorde en syn på platsen, fastställa arrendet."
 • "Det har inte gått att fastställa orsaken till branden, och inte heller var den började."
 • "– Det är dels för att man inte kan fastställa brandorsaken och vi misstänker mordbrand, säger Johanna Persson, presskommunikatör på polisen."
 • "Och att landstingsfullmäktiges ordförande Jan Björkman ( S ) ska kalla till ett extra möte för att slutgiltigt fastställa planen."
 • "För att SVA ska kunna fastställa dödsorsaken får fisken inte vara rutten."
 • "I slutet av februari ska Mjällby AIF:s styrelse fastställa årets bokslut."
 • "IVO menar även att sjukhuset i Karlshamn inte har haft någon gemensam rutin på området och inte uppfyllt sina skyldigheter att identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet."
 • "Det var både dramatiskt och irriterat när Karlskronamoderaterna i går kväll samlades för att fastställa listan till kommunfullmäktige."
 • "– Detta är något som man behöver fastställa för att få en form av trygghet, både för de som dricker vatten men också för försäkringsbolagen, säger Filip Bladini, universitetslektor skadeståndsrätt Göteborgs Universitet."
 • "De hänvisar till att det krävs mycket höga krav på bevisningen för att fastställa att mannen är död."
 • "Nu ska hovrätten, som i dag gjorde en syn på platsen, fastställa arrendet."
 • "Det har inte gått att fastställa orsaken till branden, och inte heller var den började."
 • "– Det är dels för att man inte kan fastställa brandorsaken och vi misstänker mordbrand, säger Johanna Persson, presskommunikatör på polisen."
 • "Och att landstingsfullmäktiges ordförande Jan Björkman ( S ) ska kalla till ett extra möte för att slutgiltigt fastställa planen."
 • "För att SVA ska kunna fastställa dödsorsaken får fisken inte vara rutten."
 • "I slutet av februari ska Mjällby AIF:s styrelse fastställa årets bokslut."
 • "IVO menar även att sjukhuset i Karlshamn inte har haft någon gemensam rutin på området och inte uppfyllt sina skyldigheter att identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet."
 • "Det var både dramatiskt och irriterat när Karlskronamoderaterna i går kväll samlades för att fastställa listan till kommunfullmäktige."
 • "– Detta är något som man behöver fastställa för att få en form av trygghet, både för de som dricker vatten men också för försäkringsbolagen, säger Filip Bladini, universitetslektor skadeståndsrätt Göteborgs Universitet."

Ordet fastställa har 3 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom lingvistik
 • Inom generell
allmänt
lingvistik
generell

Vad betyder fastställa inom allmänt ?

sätta fast

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till fastställa (inom allmänt)

Ordet fastställa inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till fastställa (inom generell)

Möjliga synonymer till fastställa (inom generell)

Diskussion om ordet fastställa

 • - 2008-04-16

  Imperativ är fastställ

fastställande

Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Hur används ordet fastställande

 • "Hur personen avlidit och fastställande av identiteten kommer att ske vid obduktion vid Rättsmedicinalverket i Uppsala."
 • "Vargen ska skickas till Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala för obduktion för fastställande av dödorsak."
 • "” I likhet med tingsrätten anser hovrätten att de slag som XX utdelat mot ( YY ) varit riktade mot hennes huvud och att han genom våldsutövningen utsatt henne för livsfarligt våld ” motiverar hovrätten sitt fastställande av domen."
 • "” Att slagen inte primärt träffat huvudet har, som tingsrätten anfört, berott på tillfälliga omständigheter ” motiverar hovrätten sitt fastställande av en gärningsmans dom för mordförsök."
 • "På arbetsplatsen följs inte tidsramen för fastställande av schema."
 • "” Efter en första genomgång av ärendet anser förvaltningsrätten att beslutet är förenat med viss oklarhet, dels såvitt avser risken för / inträffad allvarlig skada, dels såvitt beslutets förenlighet med gynnsam bevarandestatus utifrån reviret Krokvattnet samt i förhållande till Naturvårdsverkets beslut om fastställande av miniminivåer för var avseende Jämtland. ”"
 • "Hon är identifierad och kroppen kommer att transporteras till Umeå för obduktion och fastställande av dödsorsaken."
 • "Efter att länsstyrelsen i Jönköpings län överklagat länsrättens beslut och kammarrättens fastställande dom är det nu Regeringsrättens uppgift att pröva om det enligt lagen är möjligt att dra in körkortet."
 • "De fynd av mänskliga fragment som polisen hittat på nedslagsplatsen har skickats för analys för fastställande av identitet."
 • "Obligationslånet måste dock godkännas av alla berörda och ett fastställande av lånet kommer omkring den sjätte juni."

Möjliga synonymer till fastställande

Diskussion om ordet fastställande

fastställande

fastställandet
fastställanden
fastställandena
Substantiv [t]

Hur böjs ordet fastställande på svenska?

Obestämd singular: fastställande
Bestämd singular: fastställandet
Obestämd plural: fastställanden
Bestämd plural: fastställandena

Hur används ordet fastställande

 • "Hur personen avlidit och fastställande av identiteten kommer att ske vid obduktion vid Rättsmedicinalverket i Uppsala."
 • "Vargen ska skickas till Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala för obduktion för fastställande av dödorsak."
 • "” I likhet med tingsrätten anser hovrätten att de slag som XX utdelat mot ( YY ) varit riktade mot hennes huvud och att han genom våldsutövningen utsatt henne för livsfarligt våld ” motiverar hovrätten sitt fastställande av domen."
 • "” Att slagen inte primärt träffat huvudet har, som tingsrätten anfört, berott på tillfälliga omständigheter ” motiverar hovrätten sitt fastställande av en gärningsmans dom för mordförsök."
 • "På arbetsplatsen följs inte tidsramen för fastställande av schema."
 • "” Efter en första genomgång av ärendet anser förvaltningsrätten att beslutet är förenat med viss oklarhet, dels såvitt avser risken för / inträffad allvarlig skada, dels såvitt beslutets förenlighet med gynnsam bevarandestatus utifrån reviret Krokvattnet samt i förhållande till Naturvårdsverkets beslut om fastställande av miniminivåer för var avseende Jämtland. ”"
 • "Hon är identifierad och kroppen kommer att transporteras till Umeå för obduktion och fastställande av dödsorsaken."
 • "Efter att länsstyrelsen i Jönköpings län överklagat länsrättens beslut och kammarrättens fastställande dom är det nu Regeringsrättens uppgift att pröva om det enligt lagen är möjligt att dra in körkortet."
 • "De fynd av mänskliga fragment som polisen hittat på nedslagsplatsen har skickats för analys för fastställande av identitet."
 • "Obligationslånet måste dock godkännas av alla berörda och ett fastställande av lånet kommer omkring den sjätte juni."

Diskussion om ordet fastställande