affirmativ

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till affirmativ

Hur används ordet affirmativ

  • "Definitionen av ”samtycke”, som är hörnstenen i hela uppgiftsskyddssystemet, måste klargöras tydigare, framför allt vad som avses med ”en entydig affirmativ handling” (särskilt i den franska versionen). eur-lex.europa.eu"
  • "Det hos svenskarna allra populäraste varumärket är nämligen ett diskmedel vars namn kan översättas till en affirmativ bekräftelse på det engelska språket."

Diskussion om ordet affirmativ