certainty

certainties
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet certainty

  • "his victory is a certainty"

Ordet certainty har 3 betydelser

  • Inom sport
  • Inom fotografi
  • Inom generell
sport
fotografi
generell

Ordet certainty inom sport

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till certainty (inom sport)

Ordet certainty inom fotografi

the state of being certain: "his certainty reassured the others"

Översättningar (inom fotografi)

Möjliga synonymer till certainty (inom fotografi)

Ordet certainty inom generell

something that is certain

Diskussion om ordet certainty

  • - 2010-08-25

    Vilsenhet är raka motsatsen till certainty. Jag skulle snarare översätta vilsenhet till uncertainty.