förtryckare

förtryckaren
förtryckare
förtryckarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till förtryckare

Hur böjs ordet förtryckare på svenska?

Obestämd singular: förtryckare
Bestämd singular: förtryckaren
Obestämd plural: förtryckare
Bestämd plural: förtryckarna

Hur används ordet förtryckare

  • "– Rasbiologin och rasismen är ju formad för att man ville legitimisera och motivera att man då underkuvade folk i Afrika och Asien, så att man kunde sova om natten som förtryckare, säger Lars Berglund, museipedagog."
  • "– Vi hjälper inte muslimer för vi vill inte hjälpa förtryckare, och vi vet inte vilka förtryckarna är bland muslimerna, säger Erling Jensen till tidningen Dagen."
  • "– Normalt sett så är politik kompromisser, men det är ett anständighetskrav att man inte sätter vapen i händerna på diktaturer och förtryckare, och med anständigheten går det inte att kompromissa."
  • "Det ska inte finnas något manöverutrymme när det gäller att exportera vapen till förtryckare, säger Schlyter."
  • "Om hur de förtrycka blir förtryckare, säger han."
  • "Kvinnohat föder manshat och det är helt naturligt att hata sina förtryckare och vad de utsätter en för."
  • "” Man kräver en kultur, frontad av några slags totalt onyanserade ledargestalter, där det ständigt letas efter nya saker och människor att peka ut som fel, farliga och fullvärdiga förtryckare. ”"
  • "Texten skildrade judar som ” förtryckare ” och ” icke anpassningsbara ”."
  • "Han är kriitisk till att invandrarmän ofta beskrivs partriarkala och förtryckare."
  • "– Jag uppfattar kommentaren om att bara flickor borde komma som exakt den rasistiska bild av invandrargrupper där man tolkar män som potentiella förtryckare och ett hot mot samhället och därför är man mindre positiv till dessa grupper."

Möjliga synonymer till förtryckare

Relaterat till förtryckare

stränghet

ogärningsman

ont

Diskussion om ordet förtryckare