tämja

['tɛmja]
tämjer
tämjde
tämjt
Verb

Översättningar

Synonymer till tämja

Hur uttalas ordet tämja?

['tɛmja]

Hur böjs ordet tämja på svenska?

Presens: tämjer
Preteritum: tämjde
Supinum: tämjt

Hur används ordet tämja

  • "Erik har tävlat i landslaget i kanotslalom och försöker numera tämja vilda forsar och vattenfall på alla möjliga håll i världen."
  • "Han försöker tämja vilda forsar"
  • "Stoppet av introduktionen kan vara en del i staten arbete med tämja landets jätteföretag som har uppnått monopolstatus."
  • "Utanför Laholm finns mannen som lyckats tämja det obarmhärtiga materialet och göra högtflygande konst av det."
  • "– Vi måste tämja hjärnans skräckcentral och lura vår hjärna att producera mer lyckohormoner, säger hon."
  • "Men kvantvärlden låter inte tämja sig i brådrasket."
  • "Länsstyrelsen vill ha ett mer miljövänligt skogsbruk och ska i ett nytt projekt fånga in och tämja bävrar för att fälla tall och gran, rapporterar"
  • "Nytt sätt tämja akut bråck"
  • "Nu gick inte Linnea-te-odlingen något vidare – inte heller Linnés vision om att tämja älgar som kunde ersätta hästar, som var väldigt dyra att importera på den tiden, gick så bra."
  • "Schüssel lyckades visserligen tämja Haiders parti men det var en tvivelaktig seger, ty det andra partiet blev desto aggressivare och hätskare."

Diskussion om ordet tämja