visshet

vissheten
vissheter
vissheterna
Substantiv [n]

Synonymer till visshet

Hur böjs ordet visshet på svenska?

Obestämd singular: visshet
Bestämd singular: vissheten
Obestämd plural: vissheter
Bestämd plural: vissheterna

Hur används ordet visshet

  • "För att få visshet måste vi besöka Proxima b."
  • "– Jag har precis talat med min klient om saken, och han upplever det förstås som positivt att straffet är tidsbestämt – att man går från en fullständig ovisshet till en visshet, säger Fossmos ombud Anton Strand."
  • "– Det är svårt att tolka det annorlunda, men det går inte att säga med visshet."
  • "– Sverige kommer med visshet att dras in i en sådan här väpnad konflikt, om den skulle inträffa."
  • "– Vi kan ännu inte säga med absolut visshet att det är bären som ligger bakom, men det är mycket troligt."
  • "Det är enligt rätten ett ” högt beviskrav som gränsar till visshet ”."
  • "Ex-ÖB vill ha visshet"
  • "Jag vill påstå att den bästa av dem är i sådant skick att en +4, alltså i stort sett fullständig visshet, den är utesluten enbart av det skälet, säger Leif GW Persson."
  • "Vid årets början fanns fyra kvinnor i Sverige som med visshet var födda under 1800-talet."
  • "Enligt ett pressmeddelande från Palmegruppen talar resultatet med ” visshet för att kulorna som anträffades på platsen för mordet på Olof Palme inte har skjutits ur den aktuella revolverpipan ”."

Diskussion om ordet visshet