fakta

Substantiv

Översättningar

Synonymer till fakta

Hur används ordet fakta

 • "Främst är det skildringen och urvalet av historiska fakta som skiljer sig åt, heter det i studien som gått igenom 3 000 läroböcker."
 • "Man svingar vilt mot en imaginär fiende istället för att ta reda på fakta först."
 • "Formen är en tät och vältajmad blandning av fakta och exempel, rytmiskt varierad med koreograferade talkörer."
 • "Denna oro bygger på fakta, inte myter ”."
 • "Låt oss dra lite fakta : sisådär hälften av den svenska befolkningen har en smartphone."
 • "Det finns också fakta som tyder på att vissa patienter kan få sjukdomen flera gånger."
 • "Ingen kunde slå henne på fingrarna med att ha fel fakta och försökte de myndiga manliga kommunalråden raljera med henne, tittade hon bara på dem med sin stränga lärarinneblick tills de sjönk tillbaka i sina bänkar som skamsna små skolpojkar."
 • "Gruppen blandar på ett eget och fascinerande sätt teaterns traditioner med fakta ur dagens verklighet."
 • "Efter alla redovisade fakta i pressen framstår det som våra ansvariga politiska ledare är som det sägs; glada amatörer."
 • "När kommunfullmäktige diskuterade frågan på sitt sammanträde i torsdags framkom en hel del fakta som bidrog till att ge frågan sina rätta proportioner."
 • "Tanken är att boken ska bygga på rektorns nedskrivna känslor och tankar och kompletteras med familjens upplevelser och fakta kring det uppmärksammade Yarafallet."
 • "Utredningen från Försvarsmaktens dykeri- och navalmedicinska centrum visar också att det inför dykningen inte fanns några kända fakta som borde ha föranlett dykledaren eller dykaren att agera annorlunda."
 • "– Vår ambition är hela tiden att ge dig så mycket fakta så att du själv kan dra egna slutsatser."
 • "Det var efter att TV4:as Kalla fakta"
 • "– Våra bedömningar utgår alltid ifrån fakta, säger hon."
 • "Det kan exempelvis handla om att eleverna får ta fram fakta om hur förhållandena är för arbetarna vid cannabisodlingar eller att lära sig källkritik genom att granska drogliberala hemsidor."
 • "– Jag är noga med källkritik och innan jag gick ut med informationen ville jag se till att det finns grund för fakta, säger Alexander Wendt."
 • "Nu verkar det vara fakta att vi ska lägga ner."
 • "Politikerna i socialnämnden måste få fakta byggda på kompetens som underlag innan de fattar sina beslut."
 • "Man får ompröva tidigare fakta och det är spännande, säger Thomas Persson, 1:e antikvarie vid Blekingemuseum."

Möjliga synonymer till fakta

Diskussion om ordet fakta

fakta

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet fakta

 • "Tanken är att boken ska bygga på rektorns nedskrivna känslor och tankar och kompletteras med familjens upplevelser och fakta kring det uppmärksammade Yarafallet."
 • "Utredningen från Försvarsmaktens dykeri- och navalmedicinska centrum visar också att det inför dykningen inte fanns några kända fakta som borde ha föranlett dykledaren eller dykaren att agera annorlunda."
 • "– Vår ambition är hela tiden att ge dig så mycket fakta så att du själv kan dra egna slutsatser."
 • "Det var efter att TV4:as Kalla fakta"
 • "– Våra bedömningar utgår alltid ifrån fakta, säger hon."
 • "Det kan exempelvis handla om att eleverna får ta fram fakta om hur förhållandena är för arbetarna vid cannabisodlingar eller att lära sig källkritik genom att granska drogliberala hemsidor."
 • "– Jag är noga med källkritik och innan jag gick ut med informationen ville jag se till att det finns grund för fakta, säger Alexander Wendt."
 • "Nu verkar det vara fakta att vi ska lägga ner."
 • "Politikerna i socialnämnden måste få fakta byggda på kompetens som underlag innan de fattar sina beslut."
 • "Man får ompröva tidigare fakta och det är spännande, säger Thomas Persson, 1:e antikvarie vid Blekingemuseum."

Diskussion om ordet fakta