vara

[ˈvɑ̀ːra]
varar
varade
varat
Verb

Översättningar

Synonymer till vara

Hur uttalas ordet vara?

[ˈvɑ̀ːra]

Hur böjs ordet vara på svenska?

Presens: varar
Preteritum: varade
Supinum: varat

Hur används ordet vara

 • "Syftet med denna bilaga är att vara ett hjälpmedel vid framtagningen av olika alternativ till åtgärder för att begränsa svavelutsläpp och av teknologier som förverkligar åtagandena i detta protokoll. eur-lex.europa.eu"
 • "– Men det var dyrt för att vara en lägenhet i Högsbo."
 • "Trafikplanering måste vara framåtriktad."
 • "Därför är det bråttom med satsningar, som att utveckla nya modeller och att bygga fabriker i Kina – för det är där de tillverkare som vill vara med i framtiden måste lyckas."
 • "Enligt FN har landet det högsta antalet polisanmälda våldtäkter i världen; över 64 000 under 2012, något som ändå bara beräknas vara toppen av ett isberg."
 • "– Till en början kommer det mest vara svenska ingenjörer, men när det boomar kan det mycket väl bli 100 kinesiska."
 • "– Lånen kan vara till stor hjälp, ett bra hjälpmedel till nya krögare och nya krogar."
 • "Det var väldigt bra att vara här i lugn och ro och testa tillsammans med någon som ser med lite andra ögon hur banan är."
 • "In mot upploppet ska man kanske inte vara först utan försöka ligga i suget."
 • "– Helst vill vi vara med och slåss om guldet i höst, såklart."
 • "En kvinna som sade sig vara 35-åringens syster ska ha ringt och bekräftat annonsen som skickats in via GP:s sajt."
 • "Nu slår Svensk Mink tillbaka mot Länsstyrelsens uppgifter att flera hundra tomter kan vara förorenade efter gamla minkfarmer i Blekinge."
 • "Nu har dimman lättat och flygtrafiken ska vara igång igen."
 • "Men det är kommunen som äger fastigheten, borde det inte vara ert ansvar då?"
 • "I slutet av året väntas 8 900 personer vara arbetslösa, vilket motsvarar 11,9 procent av den registrerade arbetskraften."
 • "Den 14 december greps och sattes den 26-årige mannen, som tros vara en av ledarna för det gäng som utpressat och hotat småföretagare i Ronneby, i Migrationsverkets förvar i Åstorp i väntan på utvisning."
 • "Brevet som är undertecknat av hela personalgruppen på dagakuten i Karlshamn ska vara grundat på ett missförstånd."
 • "Branden misstänks vara anlagd."
 • "– Volymen och känslan att banka på saker och vara mittpunkten i musiken är en härlig känsla, säger Niklas Hidnäs Irefjäll."
 • "Men studien från BTH och Karolinska Institutet, som ska vara klar redan i höst, kan ha stor påverkan på framtidens metoder."
 • "Man måste vara förberedd på allt, också hemlängtan."

Ordet vara har 3 betydelser

 • Inom generell
 • Inom vanliga uttryck
 • Inom vardagligt
generell
vanliga uttryck
vardagligt

Vad betyder vara inom generell ?

ting som köpa|köps och sälja|säljs

Översättningar (inom generell)

Synonymer till vara (inom generell)

Möjliga synonymer till vara (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet vara inom vanliga uttryck

För befordran, i andra fall än som avses i led (iii), mellan de franska utomeuropeiska departementen, Azorerna, Madeira eller Kanarieöarna och ett territorium utanför gemenskapens tullområde och när resan varar mindre än 24 timmar: minst två timmar innan fartyget lämnar hamnen i gemenskapens tullområde.

Översättningar (inom vanliga uttryck)

Engelska

Synonymer till vara (inom vanliga uttryck)

Mindre vanlig betydelse av ordet vara inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till vara (inom vardagligt)

Diskussion om ordet vara

varande

Adjektiv

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Hur används ordet varande

 • "Det finns i och för sig starka viljor som var och en vill det bästa för sin egen förening, men på nåt sätt måste vi hjälpa varande för att Dalarna ska kunna ha ett bra bandylag – absolut, säger Kenneth Spångberg i Falu BS."
 • "Två lastbilar kolliderade med varande på väg 56"
 • "Det var på måndagsmorgonen som två bilar kolliderade med varande i korsningen Norra Centralgatan / Nygatan."
 • "Kvinnan och mannen känner varande och ingen av dem är hemmahörande i trakten."
 • "Pehrson och Widman menar att den nu- varande underrättelsetjänsten är för ” spretig ” och ett slöseri med resurser och viktig information."
 • "Brevlådornas varande, eller icke varande, kommer dock att utvärderas igen."
 • "Brevlådornas varande, eller icke varande, kommer dock att utvärderas igen."
 • "” Den nordiska modellen utgör ett allmännordiskt politiskt gods, och kan inte betraktas såsom varande ensidigt svensk eller tillhörande någon särskild politisk gruppering ”, skriver rådet i ett brev till PRV."
 • "För Sveriges del, som varande utanför euron, innebär det att regering och riksdag måste säga ja till pakten och att ha för avsikt, utan att binda sig formellt, att följa krav för budgetdisciplin som finns i pakten."
 • "Dessutom förekommer rena bedrägerier där utförare och köpare är i maskopin med varande och begär ut pengar för arbeten som aldrig har utförts."

Diskussion om ordet varande

varande

varandet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet varande

 • "Det finns i och för sig starka viljor som var och en vill det bästa för sin egen förening, men på nåt sätt måste vi hjälpa varande för att Dalarna ska kunna ha ett bra bandylag – absolut, säger Kenneth Spångberg i Falu BS."
 • "Två lastbilar kolliderade med varande på väg 56"
 • "Det var på måndagsmorgonen som två bilar kolliderade med varande i korsningen Norra Centralgatan / Nygatan."
 • "Kvinnan och mannen känner varande och ingen av dem är hemmahörande i trakten."
 • "Pehrson och Widman menar att den nu- varande underrättelsetjänsten är för ” spretig ” och ett slöseri med resurser och viktig information."
 • "Brevlådornas varande, eller icke varande, kommer dock att utvärderas igen."
 • "Brevlådornas varande, eller icke varande, kommer dock att utvärderas igen."
 • "” Den nordiska modellen utgör ett allmännordiskt politiskt gods, och kan inte betraktas såsom varande ensidigt svensk eller tillhörande någon särskild politisk gruppering ”, skriver rådet i ett brev till PRV."
 • "För Sveriges del, som varande utanför euron, innebär det att regering och riksdag måste säga ja till pakten och att ha för avsikt, utan att binda sig formellt, att följa krav för budgetdisciplin som finns i pakten."
 • "Dessutom förekommer rena bedrägerier där utförare och köpare är i maskopin med varande och begär ut pengar för arbeten som aldrig har utförts."

Diskussion om ordet varande