objektivitet

objektiviteten
(-)(-)
Substantiv [n]

Synonymer till objektivitet

Hur används ordet objektivitet

  • "Lena-Marie Bergström själv anser att kritiken är orättvis och menar att Boijmarker visat prov på ” bristande objektivitet ” när hon graderat de sökande till specialisttjänsten."
  • "Jag ifrågasätter starkt hennes objektivitet."
  • "Chefsåklagare Anne Boijmarker anklagas för bristande objektivitet – av kollegan Lena-Marie Bergström."
  • "Anmälarna skriver även att ” Vi anser att stadsarkitekt Emina Kovacic genom sitt agerande försöker tysta kritiker och att hon därmed har brustit i opartiskhet, objektivitet och professionalitet i detta ärende ”"
  • "Hur påverkar det här kravet på objektivitet när du nyss väckt åtal mot en SD-politiker?"
  • "Anmälaren menar också att åklagaren brustit i sin objektivitet."
  • "Åklagaren har enligt anmälan tidigare uppmärksammats för bristande objektivitet."
  • "– Man har försökt att styra upp det här med objektivitet förut och gjort en lag, en bestämmelse, som har blivit så skruvad på nått sätt och så omöjlig att följa, säger Clara Bergel-Jansson kyrkoherde Hille församling."
  • "Man granskade bland annat böckernas överensstämmelse med kursplaner, språk och objektivitet."
  • "Man granskade bland annat böckernas överensstämmelse med kursplaner, språk och objektivitet."

Diskussion om ordet objektivitet