existens

existensen

(-)(-)
Substantiv
  • "Guds existens"
  • "Några tankar om vår existens."
  • "grundvalarna för vår existens"
  • "att betvivla dess existens är att vara kättare"
  • "en tryggad/hotad existens"
  • "vår framtida existens"

Synonymer

  • "Är detta ansiktet på en främmande existens?"

Synonymer

Är en/ett

poetisk
  • "Goethe upptäckte växternas existens"

Synonymer