existens

existensen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till existens

existens är en/ett

Hur används ordet existens

 • "vår framtida existens"
 • "en tryggad/hotad existens"
 • "att betvivla dess existens är att vara kättare"
 • "grundvalarna för vår existens"
 • "Några tankar om vår existens."
 • "Guds existens"
 • "Hela vår existens hänger på att försöka säkerställa SHL-licensen, det är så fruktansvärt mycket pengar på spel till nästa år."
 • "Gården har funnits i släktens ägo sedan mitten av 1600-talet men nu hotas dess existens av den extrema torkan."
 • "Den politiska karriären tycks definitivt över – liksom Karlskronapartiets existens."
 • "Beslutet kan bli avgörande för klubbens fortsatta existens."
 • "Ett av KHK:s två bolag försattes under tisdagen i konkurs – men parallellt pågår arbetet med att säkra klubbens framtida existens."
 • "Han och KHK har nu identifierat en möjlig part för att klara föreningens existens : Karlskrona kommun."
 • "Även från det politiska styrets sida – som ska besluta om behandlingshemmets existens – är man övertygad om att problemen kritikerna lyfter fram ska kunna undvikas."
 • "En artist som på ett perfekt sätt summerar hela festivalens ursprung och existens och som ligger bakom många klassiska låtar som har spelats flitigt i replokalerna ute på Hasslö."
 • "Men eftersom hela noshörningens existens bedöms hotad av tjuvjakt då noshörningar jagas och dödas för just sina horns skull, har reglerna kring denna utrotningshotade art skärpts."
 • "Samtidigt vill man i det längsta undvika konkursalternativet, eftersom det kan äventyra företagens fortsatta existens."
 • "Är detta ansiktet på en främmande existens?"
 • "Goethe upptäckte växternas existens"

Rim på existens

Ordet existens har 3 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom biologi
 • Inom poetisk
allmänt
biologi
poetisk

Vad betyder existens inom allmänt ?

det att existera; plats som finns till i rummet och tiden

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till existens (inom allmänt)

Möjliga synonymer till existens (inom allmänt)

Ordet existens inom biologi

Översättningar (inom biologi)

Synonymer till existens (inom biologi)

existens är en/ett (inom biologi)

Möjliga synonymer till existens (inom biologi)

Ordet existens inom poetisk

Översättningar (inom poetisk)

Synonymer till existens (inom poetisk)

Diskussion om ordet existens