ringakta

ringaktar
ringaktade
ringaktat
Verb

Hur böjs ordet ringakta på svenska?

Presens: ringaktar
Preteritum: ringaktade
Supinum: ringaktat

Vad betyder ringakta inom ekonomi ?

anse något vara av ringa värde

Relaterat till ringakta

motvilja

missaktning

ringaktning

underskattning

vårdslöshet

oviktighet

försummelse

otacksamhet

likgiltighet