belacka

Verb

Översättningar

Vad betyder belacka inom fåglar ?

tala illa om, uttrycka sitt ogillande av någon/något

Översättningar

Synonymer till belacka

Möjliga synonymer till belacka

Relaterat till belacka

obehag

missaktning

ringaktning

kvickhet