nödvändighet

nödvändigheten
nödvändigheter
nödvändigheterna
Substantiv [n]

Synonymer till nödvändighet

Hur böjs ordet nödvändighet på svenska?

Obestämd singular: nödvändighet
Bestämd singular: nödvändigheten
Obestämd plural: nödvändigheter
Bestämd plural: nödvändigheterna

Hur används ordet nödvändighet

  • "Enligt Affärsverkens ordförande Christer Sandström är det en nödvändighet."
  • "I texten som hon kallar Lyx eller nödvändighet?"
  • "Dessa flygplatser och operatörer är av absolut nödvändighet för att kommunikationssystemet i Sverige och Europa skall kunna upprätthållas."
  • "Fast telefoni är nästan en nödvändighet i Ängesåsen."
  • "Det är ju en nödvändighet om man ska kunna bo på landsbygden, säger Ellen Svelstad."
  • "Enligt politikerna är en skattehöjning en nödvändighet för att kunna finansiera de investeringar inom främst skola och omsorg som krävs."
  • "– För de av oss som lever med vargen runt knuten, ser hur det drabbar djurägare och hur människor upplever en otrygghet är jakt en nödvändighet."
  • "– För mig betyder feminism allas lika värde oavsett kön, och för mig är det en nödvändighet för ett fungerande samhälle, fortsätter hon."
  • "På Länsstyrelsen har arbetet pågått under en längre tid men för att skapa uthållighet och även kunna arbeta långsiktigt med frågan ser landshövdingen den här organisationen som en nödvändighet."
  • "– Det är ingen genväg till ökad lönsamhet men det kan vara en nödvändighet i den ökande konkurrensen, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk handel."

Vad betyder nödvändighet inom ålderdomlig ?

något som är nödvändigt

Möjliga synonymer till nödvändighet

Diskussion om ordet nödvändighet