validitet

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Synonymer till validitet

Hur används ordet validitet

  • "Titeln på studien är ” Utvärdering av sex observationsmetoder för ergonomisk riskbedömning av handintensivt repetitivt arbete – validitet, reliabilitet och användbarhet ”."
  • "Det skänker filmen mer validitet i länderna där filmen anses vara provocerande, säger Levan Akin till Kulturnyheterna."
  • "- För mig spelar det absolut inte in utan jag utgår från att det är de argument som man framför som ska bemötas och som ska ha validitet."
  • "Arbetena bedöms efter kriterierna, relevans, originalitet, noggrannhet och precision, validitet och objektivitet."

Möjliga synonymer till validitet

Relaterat till validitet

behörighet

visshet

laglighet

Diskussion om ordet validitet

  • - 2008-09-29

    t.ex. vetenskaplig tillförlitlighet

  • - 2008-09-29

    översättning av engelska