dokumentation

dokumentationen
dokumentationer
dokumentationerna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet dokumentation på svenska?

Obestämd singular: dokumentation
Bestämd singular: dokumentationen
Obestämd plural: dokumentationer
Bestämd plural: dokumentationerna

Hur används ordet dokumentation

  • "Djurförbudet bygger på en samlad bild och på grundlig dokumentation, säger en djurskyddshandläggare på länsstyrelsen i Blekinge."
  • "Svensk polis har idag genomfört en nationell insats som syftar till att bekämpa spridning av material som utgör dokumentation av sexuella övergrepp mot barn."
  • "Här saknas både formella beslut och dokumentation, säger oppositionsrådet Camilla Brunsberg."
  • "– Vi har dokumentation från 2011 och 2012."
  • "Vid tidpunkten för de påstådda brotten fanns inte någon föreskrift som kräver att säljaren bifogar dokumentation om analys och provtagning."
  • "Adam Jansson menar att skolor i landet generellt har för dålig systematisk dokumentation och att det finns brister när det gäller riskbedömningar och handlingsplaner."
  • "Samtidigt slår man fast att kommunen i sin egen dokumentation på flera ställen uttryckt sig ” kränkande ” och ” nedlåtande ” mot Ingemar Gustavsson."
  • "Djurförbudet bygger på en samlad bild och på grundlig dokumentation, har en djurskyddshandläggare på länsstyrelsen i Blekinge sagt till SVT Nyheter Blekinge."
  • "Myndigheten konstaterar också att skolan brister också i sin dokumentation kring eleven och att det åtgärdsprogram som tagits fram inte är tillräckligt."
  • "Inspektionen noterar även att kommunen presenterat en ” mycket begränsad dokumentation i ärendet ” och understryker att det är viktigt att dokumentationen sköts."

Vad betyder dokumentation inom generell ?

samling dokument som beskriva|beskriver ett föremål, en programvara, en situation eller dylikt

Diskussion om ordet dokumentation