lagverk

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet lagverk

  • "- Det ska inte jag ta ställning till för vi har ett lagverk som avgör detta."
  • "Utmanat lagverk"
  • "AKP verkar på religiös grund och har utmanat delar av det turkiska lagverk som begränsar religionens roll."
  • "Men det internationella lagverk som omger krig förbjuder stridande parter att utföra urskillningslösa attacker."

Diskussion om ordet lagverk