laglydnad

laglydnaden
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet laglydnad

 • "allmän laglydnad"
 • "Om personen skulle fällas för brottet brister hen i det omdöme och laglydnad som krävs av en vapeninnehavare, skriver polismyndigheten i ett yttrande i ärendet."
 • "Skälet är bristande laglydnad."
 • "Med hänsyn till allmän laglydnad så yrkade hon att tingsrätten måste överväga ett fängelsestraff – straffskalan är minst sex månader och max fyra år, alternativt villkorlig dom med samhällstjänst."
 • "Enligt Länsstyrelsen innebär de här brotten som mannen dömdes för, att han inte uppfyller de krav på laglydnad och lämplighet som krävs för jobbet som väktare."
 • "Ett narkotikabrott innebär som regel att personen inte är lämplig som vakt, eftersom kravet kring lämplighet och laglydnad inte är uppfyllt."
 • "För en ordningsvakt ställs det höga krav på exempelvis laglydnad."
 • "Det var i februari i år som polisen beslutade omhänderta mannens skjutvapen med motiveringen att det ställs höga krav på pålitilighet, omdömesgillhet och laglydnad."
 • "Fokus på laglydnad"
 • "Serveringstillstånd ska enligt handlingsplanen prövas särskilt med fokus på lämplighet och laglydnad."
 • "Polisen i Sörmland anser inte att kvinnan uppfyller de krav som ställs på en ordningsvakt när det gäller personlig lämplighet, skötsamhet och laglydnad."

Möjliga synonymer till laglydnad

Relaterat till laglydnad

plikt

pliktuppfyllelse

rätt

levnadsregel

riktighet

laglighet

Diskussion om ordet laglydnad