ordningsstadga

ordningsstadgan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet ordningsstadga

  • "Det regleras i varje kommuns lokala ordningsstadga."
  • "Länsstyrelsen hade synpunkter på vår lokala ordningsstadga på sex olika punkter och vi ska klaga på fem av dem, säger Hans Forsberg ( M ), kommunstyrelsens ordförande i Kungsbacka."
  • "Kommunerna har som normal ordningsstadga att det inte är tillåtet att gå runt och dricka vin och öl."
  • "Det står redan i många kommuners ordningsstadga men det är inte tillräckligt, anser Erik Nilsson."
  • "Offentligt tiggeri bör, enligt SD, förbjudas i kommunens ordningsstadga."
  • "Men nu har Länsstyrelsen i Västmanland beslutat att ett sådant förbud i en kommuns lokala ordningsstadga inte är förenligt med ordningslagen."
  • "Däremot har polisen inte varit inblandade i utformingen av Sala kommuns ordningsstadga."
  • "I december väntas kommunfullmäktige fatta beslut om en ny lokal ordningsstadga."
  • "Tidigare ordningsstadga, som innebär totalförbud, ändras så att det mellan klockan 17 och 22 blir tillåtet att ta ett glas vin eller öl i Stadsparken, Rothoffsparken och på Strömsholmen."
  • "Mannen som är i 55-årsåldern rapporterades för att ha förtärt alkohol på offentlig plats i strid med lokal ordningsstadga för Visby."

Diskussion om ordet ordningsstadga