principfråga

principfrågan
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet principfråga

  • "– Det här känns som att det har blivit en principfråga och en prestigefråga."
  • "Det är en viktig principfråga för mig, säger hon."
  • "– Det är en viktig principfråga för mig, säger han till Blekinge Läns Tidning."
  • "Enligt MUF är vargfrågan inte bara en principfråga för Sverige utan för hela världen."
  • "Irene Svenonius : Det kan man ju tänka att det kunde jag ju kanske ha gjort, men jag gjorde inte det därför att jag svarade helt enkelt utifrån en principfråga."
  • "Hon tillägger att det rör sig om en principfråga, av vikt för hela branschen."
  • "- Det är framför allt en principfråga."
  • "Förutom löneökningen på tre procent framhåller Cecilia Fahlberg att låglöneökningar varit en viktig principfråga."
  • "- Dessutom är det en principfråga, att staten lägger sig i vad vuxna människor faktiskt vill heta."
  • "Viktig principfråga"

Diskussion om ordet principfråga