rättstvist

rättstvisten
rättstvister
rättstvisterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet rättstvist på svenska?

Obestämd singular: rättstvist
Bestämd singular: rättstvisten
Obestämd plural: rättstvister
Bestämd plural: rättstvisterna

Hur används ordet rättstvist

  • "Det enda jag kan säga är att det är en rättstvist, säger Fredrik Westin, ombudsman på Polisförbundet."
  • "Argentina hotas åter av en statsbankrutt, sedan en domstol i USA gått på långivarnas linje i en utdragen rättstvist."
  • "Det skedde efter en långvarig rättstvist där företagen anklagats för att ha gjort upp om avgifter som butikerna får betala när kunderna använder kort."
  • "Stridsåtgärder för att utöva påtryckningar i en rättstvist blir också förbjudet, enligt förslaget, både för arbetsgivare och för arbetstagare."
  • "Oavsett om Ebba Busch har rätt eller fel juridiskt skapar denna rättstvist möjligheter för hennes politiska motståndare att utmåla henne som kall och hjärtlös."
  • "En domare vid Härnösands tingsrätt avskedas från sin tjänst efter en fyra år lång rättstvist."
  • "Hantverkaren är inblandad i en rättstvist om skulden och de tre agerade som torpeder när de kom till hans hem och misshandlade honom med hammare."
  • "Det är resultatet av en sju år lång rättstvist om hur stor ersättning gruvbolaget ska betala för den påverkan som Svartlidengruvan utanför Storuman har på renskötseln."
  • "Men nu ska valven öppnas, som ett led i en rättstvist om vem som äger rätten till verken."
  • "Det gör att vi kan undvika en rättstvist, förseningar, osäkerhet och ökade kostnader, säger Abigail Baron, presskontakt för Astra Zeneca i Storbritannien."

Relaterat till rättstvist

domstolsförhandling

rätt

Diskussion om ordet rättstvist