acklamation

acklamationen
acklamationer
acklamationerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till acklamation

Hur böjs ordet acklamation på svenska?

Obestämd singular: acklamation
Bestämd singular: acklamationen
Obestämd plural: acklamationer
Bestämd plural: acklamationerna

Hur används ordet acklamation

 • "Den nya författningen togs med acklamation i parlamentet"
 • "Om en enda vice talman behöver ersättas och det endast finns en kandidat kan denna väljas med acklamation. eur-lex.europa.eu"
 • "Till skillnad från när talman väljs med acklamation, så kommer det vid sluten omröstning att framgå hur många som aktivt röstar för SD:s kandidat."
 • "Partiet kräver därför en sluten omröstning i stället för att posten tillsätts genom acklamation."
 • "Vänsterpartiet vill förhindra att riksdagen väljer en Sverigedemokrat som andre vice talman idag och kräver sluten omröstning i stället för att posten tillsätts genom acklamation"
 • "Också Jakob Forssmed valdes med acklamation till förste vice ordförande."
 • "När lördagens diskussion var över, och det enda den lett fram till var att man bytt plats på Rossana Dinamarcas och Josefin Brinks namn, togs beslutet om det nya VU med acklamation."
 • "Annie Lööf valdes med acklamation till Centerns nya partiordförande på stämman i Åre i dag."
 • "Landsmötets omval av Jan Björklund skedde med acklamation."
 • "Detta innebär att valberedningens förslag, Lars Ohly, inte kommer att kunna väljas med acklamation."
 • "LO valde Karl-Petter Thorwaldsson med acklamation till sin nya ordförande på kongressen i dag."
 • "Han omvaldes med acklamation och partiledningens linje i tunga frågor fick brett stöd av kongressen."

Vad betyder acklamation inom ekonomi ?

Acklamation, latin för bifallsrop, är en form för frågeställning där en grupp människor förväntas svara bifallande genom att gemensamt ropa ja. http://sv.wikipedia.org/wiki/Acklamation

Möjliga synonymer till acklamation

Diskussion om ordet acklamation