acceptans

acceptansen
(-)(-)
Substantiv [n]

Synonymer till acceptans

Hur används ordet acceptans

  • "Behovet av acceptans är ett viktigt begär för många"

Vad betyder acceptans inom ekonomi ?

Ngt eller ngn som blir allmänt accepterad

Möjliga synonymer till acceptans

Diskussion om ordet acceptans