samskola

samskolan
samskolor
samskolorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet samskola på svenska?

Obestämd singular: samskola
Bestämd singular: samskolan
Obestämd plural: samskolor
Bestämd plural: samskolorna

Hur används ordet samskola

  • "Han startade 1989 bandet Broder Daniel tillsammans Daniel Gilbert då de fortfarande gick på högstadiet på Göteborgs samskola."
  • "Nominerade grundskolor är Tornhagsskolan i Linköping, Garnvindeskolan i Ale, Göteborgs högre samskola, Lilla Sätraskolan i Gävle och Misterhults skola i Oskarshamn."
  • "Göteborgs Högre samskola"
  • "En av de skolor som kommer att granskas är Göteborgs högre samskola som i två delprov i svenska visade stora avvikelser."
  • "Göteborgs högre samskola inleder samtidigt sin egen genomgång för att se om det finns brister."
  • "- Det är bara att konstatera, vi har en avvikelse, säger Peter Järvsén, rektor vid Göteborgs högre samskola."
  • "Därför, menar Skolinspektionen, är det problematiskt att kommunen inte har fått information om elever som slutat eller börjat på Göteborgs högre samskola."
  • "Huvudmannen för Göteborgs högre samskola har inte anmält när elever börjat eller slutat vid skolan eller följt upp elevers resultat."
  • "Stiftelsen Göteborgs högre samskola uppfyller inte skollagens krav."
  • "SVT Nyheter Väst har sökt rektorn för Göteborgs högre samskola, men utan framgång."

Rim på samskola

Vad betyder samskola inom utbildning ?

skola för både pojke|pojkar och flicka|flickor

Möjliga synonymer till samskola

Relaterat till samskola

skola

gemensamhet

förening

Diskussion om ordet samskola