småskola

småskolan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet småskola

 • "Det passar inte på en småskola, så nu söker vi en annan placering i stället, kanske vid en gymnasieskola eller i en park, säger Jesper Blåder, tillförordnad konsthallschef, till"
 • "I byn Mjönäs norr om Kristianstad gick Harry Martinsson i småskola."
 • "Deras uppgift : Att bevaka en synagoga och en judisk småskola."
 • "I byn finns såväl kyrka som småskola och en butik."
 • "Det ska finnas en bra och attraktiv småskola i varje kommundel."
 • "Samtidigt ska det utredas om det går att driva en småskola i byn i stället."
 • "Förutsättningarna för att starta en så kallad småskola, från förskolan till och med årskurs två eller tre, ska utredas."
 • "Beslut i kommunfullmäktige : Norsjövallens skola kan bli småskola"
 • "Nu försöker vi i alla fall hitta en lösning och behålla en del av skolan, en småskola och fylla lokalen med andra verksamheter, säger kommunalrådet Mikael Lindfors ( S )."
 • "Det passar inte på en småskola, så nu söker vi en annan placering i stället, kanske vid en gymnasieskola eller i en park, säger Jesper Blåder, tillförordnad konsthallschef, till"
 • "I byn Mjönäs norr om Kristianstad gick Harry Martinsson i småskola."
 • "Deras uppgift : Att bevaka en synagoga och en judisk småskola."
 • "I byn finns såväl kyrka som småskola och en butik."
 • "Det ska finnas en bra och attraktiv småskola i varje kommundel."
 • "Samtidigt ska det utredas om det går att driva en småskola i byn i stället."
 • "Förutsättningarna för att starta en så kallad småskola, från förskolan till och med årskurs två eller tre, ska utredas."
 • "Beslut i kommunfullmäktige : Norsjövallens skola kan bli småskola"
 • "Nu försöker vi i alla fall hitta en lösning och behålla en del av skolan, en småskola och fylla lokalen med andra verksamheter, säger kommunalrådet Mikael Lindfors ( S )."

Vad betyder småskola inom utbildning ?

Fotograf: Wikipedia
första delen av den svenska folkskolan bestående av första och andra årskurs mellan åren 1858-1972

Relaterat till småskola

skola

Diskussion om ordet småskola