grundskola

grundskolan
grundskolor
grundskolorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till grundskola

 • skola [ utbildning, stadsmiljö ]
Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet grundskola på svenska?

Obestämd singular: grundskola
Bestämd singular: grundskolan
Obestämd plural: grundskolor
Bestämd plural: grundskolorna

Hur används ordet grundskola

 • "Med i budgeten finns också en helt ny grundskola för 150 miljoner kronor."
 • "Skolans äldsta del från 1914 kommer att bevaras medan senare tillbyggnader kommer att rivas för att ge plats åt en ny grundskola med både mellanstadium och högstadium."
 • "Pengarna ska gå till kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola."
 • "Karlskrona kommun planerar redan en ny grundskola men om elever tvingas flytta från Rosenholm kan ytterligare en skola behövas."
 • "De kommande tre åren skjuter man bland annat till ytterligare 60 miljoner till förskola och grundskola, 32 miljoner till äldreomsorgen och 45 miljoner till omsorg inom handikapp respektive individ- och familjeomsorg."
 • "Om eleverna tvingas flytta kan en ny skola behövas utöver den nya grundskola som redan planeras."
 • "Då presenterades också planerna på två nybyggen i form av en gymnasieskola och en grundskola i centrala Karlskrona."
 • "Ytterligare 60 miljoner kronor till förskola och grundskola."
 • "I början av 2018 ska man även hitta en plats för en ny grundskola."
 • "Kunskapsnämnden beslutade också under dagens möte att ansöka till Skolinspektionen om att få tillstånd att starta en internationell grundskola i kommunen."
 • "Med i budgeten finns också en helt ny grundskola för 150 miljoner kronor."
 • "Skolans äldsta del från 1914 kommer att bevaras medan senare tillbyggnader kommer att rivas för att ge plats åt en ny grundskola med både mellanstadium och högstadium."
 • "Pengarna ska gå till kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola."
 • "Karlskrona kommun planerar redan en ny grundskola men om elever tvingas flytta från Rosenholm kan ytterligare en skola behövas."
 • "De kommande tre åren skjuter man bland annat till ytterligare 60 miljoner till förskola och grundskola, 32 miljoner till äldreomsorgen och 45 miljoner till omsorg inom handikapp respektive individ- och familjeomsorg."
 • "Om eleverna tvingas flytta kan en ny skola behövas utöver den nya grundskola som redan planeras."
 • "Då presenterades också planerna på två nybyggen i form av en gymnasieskola och en grundskola i centrala Karlskrona."
 • "Ytterligare 60 miljoner kronor till förskola och grundskola."
 • "I början av 2018 ska man även hitta en plats för en ny grundskola."
 • "Kunskapsnämnden beslutade också under dagens möte att ansöka till Skolinspektionen om att få tillstånd att starta en internationell grundskola i kommunen."

Ordet grundskola har 2 betydelser

 • Inom utbildning
 • Inom generell
utbildning
generell

Vad betyder grundskola inom utbildning ?

den /första/ obligatoriska utbildningen invånarna i en stat genomgår, normalt som barn då skolplikt gäller och i Sverige normalt under tio läsår (inklusive förskoleklassen) mellan höstterminen det kalenderår barnen fyller 6 år och (slutet av) vårterminen det kalenderår barnen fyller 16 år

Översättningar (inom utbildning)

Engelska

Synonymer till grundskola (inom utbildning)

 • skola [ utbildning, stadsmiljö ]

Möjliga synonymer till grundskola (inom utbildning)

Relaterat till grundskola (inom utbildning)

skola

Ordet grundskola inom generell

Diskussion om ordet grundskola