latinskola

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet latinskola

  • "Lärarna på Malmö latinskola samlas veckan innan eleverna kommer, och förbereder sig både enskilt och tillsammans inför kommande termin."
  • "Gunilla Håkansson är tillbaka på jobbet som lärare i bland annat biologi vid Malmö latinskola."
  • "För att så många som möjligt ska kunna få ett påslag får hälften av lärarna på Malmö latinskola 2 500 kronor, och man utgår från den tidigare lönerevisionen."
  • "Malmö latinskola har ett gott rykte och många vill jobba där."
  • "Nu slår Maria Jarlsdotter, rektor på Malmö latinskola tillbaka : ” Vi kan ju inte bedriva någon sorts övervakning ”, säger hon till Skolvärlden."
  • "Maria Jarlsdotter, rektor på Malmö latinskola, menar dock att kritiken inte är rättfärdigad."
  • "På Malmö latinskola var det rigid schemaläggning och starka känslor som dominerade tisdagen."
  • "Även 2021 års studenter får nöja ett annorlunda firande till följd av pandemin men på Malmö latinskola är man glada för att ha kunnat utöka antalet anhöriga som kan närvara från två i fjol till fyra i år."
  • "I Malmö väntas ett hundratal personer delta i skolstrejken, men skolledningen på Malmö latinskola visste inget om initiativet förrän på måndagen."
  • "I Skåne deltar Österportskolan i Ystad, Polhemsskolan i Lund och Malmö latinskola."

Rim på latinskola

Ordet latinskola inom

Fotograf: Wikipedia

Relaterat till latinskola

skola

Diskussion om ordet latinskola