dividend

dividenden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till dividend

Ordet dividend har 2 betydelser

 • Inom aktier
 • Inom matematik
aktier
matematik

Vad betyder dividend inom aktier ?

tal eller uttryck som skall delas med ett annat

Översättningar (inom aktier)

Engelska

Synonymer till dividend (inom aktier)

Möjliga synonymer till dividend (inom aktier)

Relaterat till dividend (inom aktier)

penningväsen

Ordet dividend inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Engelska

Synonymer till dividend (inom matematik)

Möjliga synonymer till dividend (inom matematik)

Relaterat till dividend (inom matematik)

antal

fördelning

gemensamhet

del

Diskussion om ordet dividend

 • - 2014-01-16

  Hej Aktieutdelning kallas väl ändå för "dividend"? Tyda ger aldrig dividend som svar, vare sig på aktieutdelning eller utdelning.

 • - 2014-01-16

  svensk synonym: täljare

dividend

dividends
Substantiv

Översättningar (inom matematik)

Svenska

Ordet dividend har 3 betydelser

 • Inom aktier
 • Inom matematik
 • Inom ekonomi
aktier
matematik
ekonomi

Vad betyder dividend inom aktier ?

that part of the earnings of a corporation that is distributed to its shareholders; usually paid quarterly

Översättningar (inom aktier)

Svenska

Möjliga synonymer till dividend (inom aktier)

Ordet dividend inom matematik

a number to be divided by another number

Översättningar (inom matematik)

Svenska

Ordet dividend inom ekonomi

a bonus; something extra (especially a share of a surplus)

Översättningar (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till dividend (inom ekonomi)

Diskussion om ordet dividend